Музеи

Музеят като форма на съвременна комуникация възниква в Европа по времето на Ренесанса. Така вече близо 350 години, тези материални сбирки, биле те институционализирани или с чисто частен характер, оказват както образователно така и чисто информативно влияние върху общественото формиране. Следвайки естествения ход на нещата, през 70-те години на миналия век се отварят и първите автомобилни музеи. Списъкът им към днешна дата, под една или друга форма, в световен аспект надхвърля 200 бр.

С гордост можем да заявим, че сме посетили повече от 50 на територията на Европа. Тяхното внушение недвусмислено влияе върху формирането на мирогледа на всеки един ретро автомобилен фен. Като вдъхновение или като еталон те по един или друг начин дават своя принос към последващите ги събития за исторически превозни средства. На територията на България в момента съществуват 7 такива експозиции. За съжаление липсата на истински национален автомобилен или транспортен музей е загуба не само за носителите на ретро автомобилната идея, но и на цялото общество. Десетките опити за формирането на такъв музей от частни, обществени лица както и от граждански сдружения не водят до резултат.

За щастие радетелите й стават все повече и повече, с което увеличават надеждата, че този блян може да се превърне в реалност за България.