Необходимостта

Необходимостта от ясно дефиниране и позоциониране на приоритетите на работата в ретро автомобилната гилдия е въпрос засяган от десетилетия, но без ясни критерии и рамки за техните изпълнения. Организацията на събития, без значение биле те събори, паради, ралита или конкурси за елегантност е една малка част от ретро автомобилния живот на България. Много от останалите аспекти, като популяризирането и промотирането, както на самите исторически превозни средства или събития, така и на самата идея и отношението към тях, са много тясно засегнати и като изключим двете списания, от които едното официално не излиза, а второто е с неясна периодика, остава чисто личната комуникация. Последната не може да бъде пренебрегната, но чисто като ефективност граничи с нулата, поради ниското покритие и пенетрация. Не бива да забравяме социалните мрежи, както и да пренебрегваме техния принос, но колкото и да е голям, то той остава непълен, несистематичен и разнопосочен.

По-горното обуславя появата на сдружение, което да работи в насоката на култура, история и промоция на ретроавтомобилния живот в България. В следващите страници на тази дипляна искаме да изложим сегашната картина в България, да кажем кои сме ние и как виждаме основните направления на ретро автомобилния ни живот в бъдеще.