Международна комуникация и сътрудничество

Международните дейности са неизменна част от съвременния глобалистичен свят. Всеки един човек и всяка една организация в ретроавтомобилната област в България трябва да има информацията и визията за това как се случват нещата в страните с по-дългогодишни традиции и култура от нашите. Съвременните течения и идеи за организирането на събития и промоция на исторически превозни средства най-добре се реализират от клубове и общества с дългогодишен опит.

Първите ни такива контакти по наша инициатива стартираха през 2011 г. с Небойша Джорджевич и годишната сбирка на „Сдружението на автомобилните историци“ в Сърбия, Klasik OTO Show в Бурса и Tour de Europe 1 в Германия.

Днес вече от позицията на 9 години личен задграничен опит, заявяваме своето желание да развиваме това направление с цел обмяна на опит и промоция.