Промоция (представяне)

Промоцията, като инструмент на хобито ни в България е слабо застъпена. Промотирането на отделни автомобили, събития, личности в цялостният им вид е видима единствено в двете специализирани списания излизали до скоро в България. Опити за такава дейност се наблюдават епизодично във форуми и FB страници. Липсата българска дигитална платформа за промоция определено е минус за цялата гилдия. Много от колегите ни редовно посещават такива платформи в Гърция, Унгария, Италия. Този вид комуникация се явява, като визитка за конкретния обект на промоцията.

Развитието на това направление е неизменна част от историческото документиране на ретро автомобилното движение в България.